Information

Vokalgruppen 4T8 blev stiftet i 1998 af en gruppe sangere fra Treenighedskirkens Drenge- og Mandskor.
Efter gennem nogen tid at have arbejdet med den traditionelle barbershopgenre, som den hørtes ibarbersalonerne i USA i 1920'erne er repertoiret blevet udvidet til også at omfatte arrangementer fra de glade 50'ere og frem til i dag

Alle arrangementer er udsat for 4-stemmigt mandskor, og alle arrangementer synges a-capella, dvs. uden instrumental ledsagelse.

Vokalgruppen 4T8 er stiftet med det formål at dyrke og udbrede kendskabet til ovennævnte musik, dels ved at gennemføre deciderede koncertarrangementer, dels ved primært at deltage som underholdningsindslag ved forskellige arrangementer – det være sig i såvel privat fester som i mere officielt regi (generalforsamlinger, firmafester, seminarer, årsmøder, julekoncerter mv.) Som koncertarrangementer kan f. eks. nævnes gruppens deltagelse i foyerkoncertarrangementerne i Musikhuset i Esbjerg. Formålet med korets virke er endvidere bygget op om i et vist omfang at yde økonomisk støtte til Treenighedskirkens Drenge- og Mandskor i forbindelse med dette kors årlige koncerttourneer i udlandet.